rekenen en schrijven

We hebben de getallen tot 7 geleerd en leggen ze regelmatig van minder naar meer of van meer naar minder!! Het cijfer aanwijzen wat bij het getalbeeld hoort is ook heel belangrijk!! We leerden ook nieuwe symbolen: evenveel, niet evenveel, minder dan en meer dan. Samen met ons schoudermaatje oefenen we deze begrippen.